Kopienas telpa

Ekspozīcijas otrais stāvs atvēlēts aktivitātēm, kurās aicināti satikties gan svētku dalībnieki, rīkotāji, skatītāji, gan visi interesenti, kas vēlas iepazīt, atcerēties un pētīt dziesmusvētku tradīciju.  Tā ir vieta un vide, kas sekmēs dziesmu un deju svētku tradīcijas izzināšanu, veido informācijas koncentrētību un pieejamību, nodrošina gan fizisku, gan digitālu piekļuvi materiāliem.

Kopienas telpa piedāvā:

  • Mainīgās izstādes
  • Apskatīt unikālās meistara Dāvida Kļaviņa būvētās klavieres Una Corda Piano
  • Mantojuma skapi – brīvpieejas grāmatplauktu, kurā apkopotas grāmatas par un ap dziesmusvētkiem, svētku katalogi (vadoņi), materiāli par svētkiem novados, nošu krājumi un deju pieraksti, preses izdevumi, rakstu krājumi, u. c. materiāli
  • Darba vidi pētniecībai
  • Iespēju rīkot seminārus, lekcijas, diskusijas, muzejpedagoģiskas nodarbības, kā arī citus pasākumus

Mainīgās izstādes

Vilis Daudziņš “Pirmie latviešu dziedāšanas svētki bildēs”

Izstāde ir aktiera Viļa Daudziņa asprātīgs skatījums uz Pirmo vispārīgo Latviešu dziedāšanas svētku norisēm un dalībniekiem. Zīmējumus aktieris radījis Māra Martinsona filmas Zeme, kas dzied uzņemšanas laikā, kur viņš attēlojis Rīgas Latviešu biedrībrības biedru un vienu no dziesmusvētku rīkotājiem Berhardu Dīriķi. Šos kolorītos tēlus no 150 gadus senas pagātnes autors radījis mobilā telefona aplikācijā Notes, zīmējot ar pirkstu

Māris Bērziņš, Anna Heinrihsone “Pastāsti par dziesmusvētkiem”

Rakstnieks Māris Bērziņš no Rakstneicības un mūzikas muzeja pētnieku sagādātajiem dziesmusvētku neformālās vēstures atvērumiem radīja divdesmit vienu pastāstu, katrā no tiem asprātīgi iedzīvinot vitālo, attapīgo, romantisko, dedzīgo, radošo un ar dziesmusvētkiem apsēsto latvieti.

Iedvesmojoties no šiem stāstiem,  māksliniece Anna Heinrihsone īpaši “Kopienas telpai” radīja izstādi, kurā izvēlētos stāstu notikumus papildināja ar ilustrējošiem priekšmetiem, piešķirot stāstiem vizuālu līdzpārdzīvojumu.

“Pastāsti par dziesmusvētkiem” ir tik patiesi, cik paši dziesmusvētki; tajos sastaptās līdzības ar reāliem faktiem vai personām nav nejaušības.