Kopienas telpa

Ekspozīcijas otrais stāvs atvēlēts aktivitātēm, kurās aicināti satikties gan svētku dalībnieki, rīkotāji, skatītāji, gan visi interesenti, kas vēlas iepazīt, atcerēties un pētīt dziesmusvētku tradīciju.  Tā ir vieta un vide, kas sekmēs dziesmu un deju svētku tradīcijas izzināšanu, veido informācijas koncentrētību un pieejamību, nodrošina gan fizisku, gan digitālu piekļuvi materiāliem.

Kopienas telpa piedāvā:

  • Mainīgās izstādes
  • Apskatīt unikālās meistara Dāvida Kļaviņa būvētās klavieres Una Corda Piano
  • Mantojuma skapi – brīvpieejas grāmatplauktu, kurā apkopotas grāmatas par un ap dziesmusvētkiem, svētku katalogi (vadoņi), materiāli par svētkiem novados, nošu krājumi un deju pieraksti, preses izdevumi, rakstu krājumi, u. c. materiāli
  • Darba vidi pētniecībai
  • Iespēju rīkot seminārus, lekcijas, diskusijas, muzejpedagoģiskas nodarbības, kā arī citus pasākumus

Mainīgās izstādes

SAN Dziesmusvētki

SAN Dziesmusvētki stāsta par dziesmu un deju svētku norišu un repertuāra iemūžināšanu skaņu ierakstos, kā arī dažiem citiem interesantiem skaņu pārneses faktiem. Tos pārdomāt rosinājis muzeja krājums, kurā ir vairāk nekā 8000 skaņu ierakstu. Dziesmu un deju svētki ir plašs un sazarots fenomens, šo mākslas un latviskās identitātes apliecinājuma kustību veido un uztur gan Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki Rīgā, gan svētki Latvijas novados un ārpus Latvijas, tāpat skolu jaunatnes un studentu dziesmu un deju svētki.

Izstāde ekspozīcijā Dziesmusvētku telpa ir daļa no Rakstniecības un mūzikas muzeja skaņu ierakstu izstādes SAN, kas aplūkojama Muzeju krātuvē no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 27. septembrim

Māris Bērziņš, Anna Heinrihsone “Pastāsti par dziesmusvētkiem”

Rakstnieks Māris Bērziņš no Rakstneicības un mūzikas muzeja pētnieku sagādātajiem dziesmusvētku neformālās vēstures atvērumiem radīja divdesmit vienu pastāstu, katrā no tiem asprātīgi iedzīvinot vitālo, attapīgo, romantisko, dedzīgo, radošo un ar dziesmusvētkiem apsēsto latvieti.

Iedvesmojoties no šiem stāstiem,  māksliniece Anna Heinrihsone īpaši “Kopienas telpai” radīja izstādi, kurā izvēlētos stāstu notikumus papildināja ar ilustrējošiem priekšmetiem, piešķirot stāstiem vizuālu līdzpārdzīvojumu.

“Pastāsti par dziesmusvētkiem” ir tik patiesi, cik paši dziesmusvētki; tajos sastaptās līdzības ar reāliem faktiem vai personām nav nejaušības.