Kopienas telpa

Ekspozīcijas otrais stāvs atvēlēts aktivitātēm, kurās aicināti satikties gan svētku dalībnieki, rīkotāji, skatītāji, gan visi interesenti, kas vēlas iepazīt, atcerēties un pētīt dziesmusvētku tradīciju.  Tā ir vieta un vide, kas sekmēs dziesmu un deju svētku tradīcijas izzināšanu, veido informācijas koncentrētību un pieejamību, nodrošina gan fizisku, gan digitālu piekļuvi materiāliem.

Kopienas telpa piedāvā:

  • Mainīgās izstādes
  • Apskatīt unikālās meistara Dāvida Kļaviņa būvētās klavieres Una Corda Piano
  • Mantojuma skapi – brīvpieejas grāmatplauktu, kurā apkopotas grāmatas par un ap dziesmusvētkiem, svētku katalogi (vadoņi), materiāli par svētkiem novados, nošu krājumi un deju pieraksti, preses izdevumi, rakstu krājumi, u. c. materiāli
  • Darba vidi pētniecībai
  • Iespēju rīkot seminārus, lekcijas, diskusijas, muzejpedagoģiskas nodarbības, kā arī citus pasākumus