Ģimenes ar bērniem

Dziesmusvētku telpa atrodas Mežaparka kultūras un atpūtas parkā, kurā interesanti un izglītojoši pavadīt laiku kopā ar ģimeni piedāvā arī ekspozīcija Dziesmusvētku telpa.

Īpašas biļešu cenas ģimenēm skatīt cenrādī sadaļā Apmeklē. Latvijas goda ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar īpašām vajadzībām – ieeja bez maksas.

Izbaudiet ģimenes kopābūšanu, skatieties, klausieties un uzziniet!