Rekvizīti, logo, foto medijiem

Rekvizīti

Rakstniecības un mūzikas muzejs
Reģ. Nr. 90009175091
Adrese: Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
Konts: Valsts kase
TREL LV22
Norēķinu konts: LV81TREL2220654004000
Ziedojumu konts: LV92TREL7220654002000

Logo

Materiāli medijiem