Pēti un izzini

Kur meklēt materiālus par dziesmusvētkiem?

Ja vēlies pētīt dziļāk par kādu dziesmusvētku tēmu, ielūkojies šajā uzziņu resursā – bibliogrāfijā Dziesmusvētku telpa

Tajā regulāri tiek papildināta un apkopota informācija par visdažādākajiem materiāliem, sākot no grāmatām, zinātniskiem rakstiem un studiju darbiem, beidzot ar audio un video ierakstiem, meklējumiem dažādās interneta vietnēs, kā arī intervijām, recenzijām u. c. ziņām presē. Bibliogrāfija Dziesmusvētku telpa ietver ap 2000 vienības, kas sadalītas vairāk nekā 30 mapītēs un apakškategorijās, lai atvieglotu avotu meklēšanu. 

Lai atrastu konkrētus materiālus, tēmas vai kāda autora darbus, iespējams izmantot meklēšanas funkciju. Vietne Zotero ir brīvpieejas atsauču pārvaldības rīks, kas ļauj ērti izveidot arī bibliogrāfisko norādi.

Šajā bibliogrāfijā iekļauta arī Valsts pētījumu programmas projekta “Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē”/Habitus pētnieku veidotā bibliogrāfija Dziesmu un deju svētki.


Ātrai uzziņai izmanto Nacionālās enciklopēdijas šķirkli par Vispārējiem latviešu un dziesmu svētkiem un digitālo kolekciju Dziesmu svētku krātuve 

Par labu sākumpunktu dziesmusvētku tradīcijas iepazīšanā noder šīs grāmatas:

  • Bērzkalns, Valentīns (1965). Latviešu dziesmu svētku vēsture: 1864–1940. Bruklina: Grāmatu draugs. 
  • Bērzkalns Valentīns (1968). Latviešu dziesmu svētki trimdā: 1946–1965. Bruklina: Grāmatu draugs. Skatīt šeit.
  • Grauzdiņa Ilma, Oļģerts Grāvītis (1990).  Dziesmu svētki Latvijā. Norise. Skaitļi. Fakti. Rīga: Latvijas enciklopēdija. Skatīt šeit.
  • Grauzdiņa, Ilma (2004). Dziesmu svētku mazā enciklopēdija. Rīga: Musica Baltica. Skatīt šeit.
  • Muktupāvela, Rūta, Anda Laķe red. (2018). Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.  Jāizceļ kā jaunākā kolektīvā monogrāfija, kurā analizēti tradīcijas pārmantošanas tiesiskie, finansiālie, sociālie, izglītības un citi priekšnosacījumi. 

Ja vēlies pētīt dziļāk, var meklēt avotus dažādās atmiņinstitūcijās:

  • RMM glabātie materiāli atrodami muzeja priekšmetu uzskaites sistēmā MUPUS. Šo meklēšanas rīku iespējams izmantot RMM lasītavā Pulka ielā 8 un ekspozīcijā “Dziesmusvētku telpa” Mežaparka Lielajā estrādē. 
  • Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ir iekļauti visu priekšmeti un kolekcijas, kas atrodas akreditēto valsts, pašvaldības, autonomo, privāto muzeju pamatkrājumos. https://www.nmkk.lv/
  • Latvijas Nacionālā arhīva vienotajā arhīvu informācijas sistēmas meklētājā Meklē LNA 
  • Noderīgi ir arī bibliotēku katalogi – Kopkatalogs, Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas meklētājs un dažādas datubāzes periodika, grāmatas

Par aktuālo šī gada dziesmu svētkos var uzzināt XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku mājaslapā https://www.dziesmusvetki.lv/lv/