Manifests

Dziesmusvētku telpa ir veltījums latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijas dzimšanai, gaitai un turpinājumam. Ekspozīcijas pieredzēšanai ir tikpat daudz iespēju, cik soļu svētku gājienā. Šeit gūtais informācijas, estētiskā baudījuma un emociju kopums ir nesaraujami saistīts ar katra paša šurp mēroto ceļu. Tas ir tikpat nenovēršams kā ikvienam latvietim jau liktenī ierakstītā nokļūšana dziesmu svētkos – no pļavas, viensētas, pilsētas nama, rūpnīcas vai biroja; ar kājām, pajūgu, autobusu, tramvaju, velosipēdu vai auto; lietum līstot vai saulei karsējot. Pa vienam un visi kopā mēs esam nākuši katrs pats no savas ikdienas un sirds aicinājuma, lai piedzīvotu, sajustu un izzinātu; vienotos unisonā vai saskaņotos daudzbalsībā; nokļūtu ārpus laika, telpas un savām ikdienas dzīves lomām.  

Katrs no Dziesmusvētku telpas objektiem iedod savu īpašu atslēgu mijiedarbei ar dziesmu un deju svētku tradīciju. Laika upē izgaismotajās zināšanu un atmiņu salās, Līgo karoga smalkajos zīda pavedienos, Lielākajā korī pasaulē manifestētajā dziesmu svētku dzimšanā no dabas un cilvēka gara, Kormūzikas Klausīšanās krēslos skanošajās latviešu mūzikas pērlēs iekļauti neatkārtojami estētiski, emocionāli un zināšanu slāņi.  

Katrā no dziesmu svētku pieredzēm ir daļa no lielā stāsta par latviešu nāciju un Latvijas valsti, tās vērtībām, kultūras zīmēm un cilvēkiem. Dziesmusvētku telpa ir krustceles, kur stāsti dalās un apvienojas, tajos mūsu dzīvības spēks, pagātne un nākotne.