Bezmaksas biļetes

 • pirmsskolas vecuma bērniem;
 • pedagogiem/skolotājiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu (grupā vismaz 10 bērni);
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un tos pavadošajām personām;
 • daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai statusu apliecinošu dokumentu), tajā skaitā individuālajam apmeklējumam;
 • ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai statusu apliecinošu dokumentu), tajā skaitā individuālajam apmeklējumam; 
 • personai līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību), un vienai personai, kura pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
 • personām ar I, II un III invaliditātes grupu (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienai personai, kura pavada personu ar I invaliditātes grupu;  
 • Latvijas augstāko izglītības iestāžu kultūras mantojuma, latviešu (baltu) filoloģijas un muzikoloģijas studiju programmu studentiem (uzrādot apliecību);
 • Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);
 • Latvijas Rakstnieku savienības un Latvijas Komponistu savienības biedriem (uzrādot apliecību);
 • Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);
 • kultūras ministrijas organizēto muzeju darbinieku tālākizglītības kursu dalībniekiem;
 • plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti);
 • grupu (ne mazāk par 15 apmeklētājiem) vadītājam (gidam);
 • muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (iesniedzot organizācijas pārstāvja iesniegumu);
 • muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā; 
 • ikgadējās starptautiskās akcijas “Eiropas Muzeju nakts” dienā no plkst. 19.00;
 • Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem svētku norises nedēļā.