Latvijas Bankas dziesmusvētku 150. gadadienai veltītā kolekcijas monētu “Dziesma saviļņo” būs apskatāma “Dziesmusvētku telpa”

13. jūlijs, 2023

Dziesmusvētku telpai ir liels gods saņemt dāvinājumu no Latvijas Bankas – īpašo sudraba eiro kolekcijas monētu Dziesma saviļņo, kas radīta godinot dziesmu svētku 150. gadadienu.

Dāvinājumu muzeja direktorei un ekspozīcijas Dziesmusvētku telpa kuratorei Ivetai Ruskulei pasniedza Jānis Blūms, Latvijas Bankas Naudas apgrozības pārvaldes vadītājs.

Kolekcijas monēta tiks iekļauta Dziesmusvētku telpas pirmā stāva ekspozīcijā un jau pavisam drīz to varēs apskatīt ikviens apmeklētājs.

Monētas priekšpuse (averss)
Monētai ir horizontāla taisnstūrveida forma, tā atspoguļo svētkiem, estrādei un korim raksturīgo horizontalitāti. Monētas forma ir pretspiesta, tā rada skulpturālu un vienotu viļņveida kustību, ritmu. Monētas aversu veido piecas daudzkrāsainas joslas kā koru rindas, daudzas balsis un koru mūzikai raksturīgā daudzbalsība. Krāsu izvēle atbilst latviešu tautastērpiem raksturīgajiem toņiem. Apakšējā kreisajā stūrī uzraksts “5 EURO”.

Monētas aizmugure (reverss)
Monētas reverss ir vienkrāsains, augšējā joslā uzraksts “VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI 150”, apakšējā labajā stūrī gadskaitlis “2023”.

“Dziesmu un deju svētku notikums ir lokālo, mantoto tradīciju sastapšanās vieta, mantojuma kopīga iedzīvināšana lietojumā un jaunrade tradīcijas ietvarā. Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā un svētkus svētījot, top mūsu kopīgais emocionālais un kultūras kapitāls, kura pārvaldīšana un vairošana ir iespējama, tikai ar katra dalībnieka līdzdalību un visu dalībnieku sadarbību nemitīgi pilnveidojot savu tradīciju lietotpratību. [..] Dziesmu un deju svētku tradīcijai bija, ir un būs svarīga loma nācijas pašapziņas veidošanās procesā.” (Mellēna, Māra. Dziesmu un deju svētki. Tradīcija. Mūsu kultūras kapitāls.)

Monētas grafisko dizainu veidojuši mākslinieki Anna Līva Traumane un Harijs Vucens. Monēta notver dziesmu svētku sajūtas: svētkiem raksturīgo emocionālo daudzkrāsainību – kopības izjūtu, muzikālo un emocionālo saviļņojumu –, kā arī vizuālo košumu – plašo un daudzveidīgo tautastērpu krāsu spektru.

Monētas formu saviļņo dziesmu svētkiem raksturīgā koru rindu kustība, plīvojošās lentes un brunči, karogi, emocionālais saviļņojums un pati dziesma – skaņas vilnis.

Krāsa un košums sasaucas ar tautastērpu dažādību, svētku noskaņu un pacilātības sajūtu.

Daudzu krāsu saplūšana simboliski manifestē atšķirīgo cilvēku un tradīciju sanākšanu no visdažādākajām vietām vienotā korī. Plecu pie pleca dziedātāji kļūst par vienu kori, saplūst vienā dziesmā.

Krāsas izvēlētas, iedvesmojoties no dažādu Latvijas novadu tautastērpu izteiksmīgākajiem toņiem.

Monētai ir īpaši radīta unikāla horizontāla taisnstūrveida forma, tā atspoguļo svētkiem, estrādei un korim raksturīgo horizontalitāti. Monētas forma ir pretspiesta, tā rada skulpturālu un vienotu viļņveida kustību, ritmu.

Monētu veido piecas daudzkrāsainas joslas kā koru rindas, daudzas balsis un koru mūzikai raksturīgā daudzbalsība.

Aicinām noskatīties Latvijas Bankas video par eiro kolekcijas monētu, kas Dziesmusvētku telpa iesaisti!

Video: Very Films

Visi jaunumi